English (United Kingdom)   Lithuanian
M E S   A T V I R I   V I S I E M S   G A L V I J Ų   A U G I N T O J A M S   ! 

Naujienos

Ypatingas pasiūlymas Lietuvos- Vokietijos UAB "Litgenas" 20-tojo jubiliejaus proga!

Genesis

SVARBI INFORMACIJA ŪKININKAMS

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2003 m. birželio 16 d. Nr. 3D-234
Vilnius
Nauja įsakymo redakcija
Galioja nuo 2012 m. vasario 23 d.
Nr. 3D-105, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 23-1092 (2012-02-22)

 

 

 

IV. ŪKINIŲ GYVŪNŲ KAITOS IR PERKĖLIMO REGISTRAVIMAS
(DVIGUBA PRANEŠIMŲ SISTEMA)

31. Laikytojas privalo užtikrinti, kad atvestas ūkinių gyvūnų prieauglis būtų paženklintas ir užregistruotas. Galvijų, avių ir ožkų prieauglio registracijos metu laikytojas (arba paslaugų teikėjai) paženklina prieauglį, registracijos duomenis įrašo į Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnalą, registruoja CDB ir (arba) užpildo vieną GŽ-2 ar GŽ-2a formą ir pirmąjį egzempliorių pateikia VMVT teritoriniam skyriui ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, antrasis egzempliorius lieka laikytojui. Apie avių ir ožkų prieauglio paženklinimą galima pranešti per 6 mėnesius nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos.
32. Ūkinių gyvūnų prieauglio ženklinimas:

32.1. galvijų prieauglis ženklinamas vienu dviejų dalių įsagu į abi ausis su gyvūno individualiu numeriu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio, t. y. prieauglio atvedimo, išskyrus bizonus. Bizonų prieauglį būtina paženklinti per 9 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip po atjunkymo (atskyrimo nuo motinos) ir (arba) ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-655, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 103-5084 (2013-10-01)

32.2. avių ir ožkų prieauglį būtina paženklinti per 6 mėnesius nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos:
32.2.1. ženklinamas vienu dviejų dalių įsagu į abi ausis su gyvūno individualiu numeriu;
32.2.2. po 2009 m. gruodžio 31 d. atvestas avių ir ožkų prieauglis, kurį laikytojas norės išvežti į ES šalis, ženklinamas vienu dviejų dalių įsagu į abi ausis – į vieną ausį segamas įsagas su individualiu numeriu, o į kitą ausį įsagas, kurio viena dalis yra su mikroschema;

32.3 kiaulės ženklinamos tik prieš išvežant iš laikymo vietos pagal aprašo 40 punktą.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-655, 2013-09-26, Žin., 2013, Nr. 103-5084 (2013-10-01)

33. Ausų įsagai segami į ausis taip, kad įsagas būtų ausies kremzlinės dalies viduryje ir gerai matomas iš ūkinio gyvūno priekinės ir užpakalinės dalies, ausų įsago brūkšninis kodas turi būti matomas iš ūkinio gyvūno priekinės dalies.
34. Galvijų, avių ir ožkų negyvo prieauglio atvedimas, taip pat išsimetimas, prieauglio gaišimas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įvykio registruojami Ūkinių gyvūnų apskaitos žurnale bei CDB arba užpildoma GŽ-2 ar GŽ-2a forma ir pateikiama VMVT teritoriniam skyriui.
35. Ūkinių gyvūnų perkėlimas iš vienos laikymo vietos ir (arba) bandos į kitą galimas tik tarp užregistruotų ūkinių gyvūnų laikymo vietų ir (arba) bandų.\

 

36. Laikytojas privalo užtikrinti, kad į kitą laikymo vietą, bandą ar skerdyklą perkeliami ūkiniai gyvūnai būtų tinkamai paženklinti ir registruoti, ir turėti galvijų, atvestų iki 2011 m. liepos 1 d., ir arklių pasus. Galvijų, atvestų Lietuvoje po 2011 m. liepos 1 d., pasų laikytojas neprivalo turėti perkeldamas galvijus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

37. Ūkinio gyvūno išvežimo į kitą laikymo vietą, bandą ar skerdyklą duomenis laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno išvežimo registruoja CDB ar praneša VMVT teritoriniam skyriui, pateikdamas užpildytos GŽ-2 ar GŽ-2a formos pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau.
38. Ūkinio gyvūno atvežimo iš kitos bandos ar laikymo vietos duomenis laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno atvežimo užregistruoja CDB arba apie tai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas praneša VMVT teritoriniam skyriui, pateikdamas GŽ-2 ar GŽ-2a formos pirmąjį egzempliorių, o antrąjį pasilikdamas sau.
39. Turgaviečių, parodų, aukcionų administracijos, siekdamos pateikti ūkinius gyvūnus trečiajam asmeniui ar eksponuoti, apie ūkinių gyvūnų atvežimą ir išvežimą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas praneša VMVT teritoriniam skyriui užpildydamos GŽ-4 formą (6 priedas) arba tiesiogiai registruoja CDB.


 

Forumas “Sėkminga galvijininkystės formulė”

Š.m. rugsėjo 20 d., Karpynėje, įvyko forumas “Sėkminga galvijininkystės formulė“, kuriame pranešimus skaitė pažangiausių šalies ūkių atstovai, LGVA nariai ūkininkai ir įmonių, steigiančių ūkininkam prekes bei paslaugas, atstovai iš visos Lietuvos.
Renginyje savo pieno ūkius pristatė LGVA nariai ūkininkai T. Raudonius ir A. Mikalauskas. Taip pat buvo pristatytas vienas pažangiausių pieno ūkių Lietuvoje – ūkininkų V. ir V. Stankevičių pieno ūkis. Savo žiniomis ir įžvalgomis, padedančiomis suprasti svarbiausių makroekonominių ir finansų rinkų pokyčių įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui ir verslui, su ūkininkais ir renginio svečiais, dalinosi DNB banko vyresnioji analitikė Indrė Genytė-Pikčienė, patarimų paskolų tema, ūkininkam negailėjo, taip pat DNB banko atstovė, Jurgita Adomaitienė. Renginyje dalyvavo ir svečiai iš užsienio. K. Leeuw skaitė pranešimą, kurio metu, forumo dalyviai, galėjo daugiau sužino apie KNZ druską gyvūliam, jos teikiamą naudą bei maistinę vertę.  
Renginio metu buvo surengtas forumas, kurio metu pranešėjai diskutavo apie sėkmingą ūkininkavimą, jo vadybą ir sėkmės istorijas, įtraukdami ir salėje sėdinčius žmones. Renginį užbaigė organizatorių surengta loterija prie vaišių stalo.

Renginys buvo rodomas per TV, paspauskite čia ir susiraskite 09.29 dienos laidą

Nuotraukas iš forumo galite pamatyti paspaudę čia.

Galite parsisiųsti pranešimų "skaidres" PDF formate:

Veislinių gyvūnų paroda Algirdiškyje

 

Lietuvos galvijų veisėjų asociacija š.m. rugsėjo 13-14 dienomis dalyvavo kasmetinėje “Veislinių gyvūnų parodoje”, Algirdiškyje, Panevėžio rajone.
Parodoje buvo eksponuojami asociacijos narių ūkininkų R. Astrauskio, S. Gaidžiūno ir A. Raudonio gyvūliai. Apžiūrėjus gyvūlius eksterjero vertinimo komisijai paaiškėjo, kad LGVA ūkininkų karvės ir telyčios buvo įvertintos aukščiausiais įvertinimais ir pelnė apdovanojimus. Taip pat apdovanojimai nuo LR Žemės ūkio rūmų buvo įteikti LGVA tarybos prezidentei V. Švedienei, ūkininkams R. Astrauskiui ir T. Raudoniui.
Parodos metu buvo galima susipažinti ne tik su asociacijos narių ūkininkų gyvūliais, bet ir daugiau sužinoti apie LGVA vykdomą veiklą bei teikiamas paslaugas.

Nuotraukas iš kelionės galite pamatyti paspaudę čia.

The Rieder Messe 2013

 

Š.m. rugsėjo 4-9 dienomis LGVA nariai bei draugai lankėsi, vienoje didžiausių Europoje, tarptautinėje žemės ūkio parodoje „The Rieder Messe 2013“.
Penkios dešimtys keliauninkų iš Lietuvos ne tik žvalgėsi po Austriją, lipo į snieguotus Alpių kalnus, aplankė Mocarto gimtinę, seniausią alaus daryklą Austrijoje, bet ir tyrinėjo šios kalnų šalies gyvulininkystės ūkio modelį, susitiko su ūkininkais, dalyvavo parodos „Rieder Messe 2013“ renginiuose bei seminaruose.
Parodoje keliauninkai galėjo susipažinti ne tik su naujausiom technologijom bei pasiekimais žemės ūkio srityje, bet ir paskanauti tradicinių austriškų patiekalų, sūrių, išbandyti tradicinį moliūgų aliejų, padegustuoti įvairių rūšių vyno.
Pažintį su austrų galvijininkyste ir jos ypatumais ūkininkai pratęsė biotyrimų centre „LFZ Raumberg-Gumpenstain“, kuriame svečių iš Lietuvos laukė ekologinio mokomojo ūkio vadybininkas Johanas Hausleris. LGVA vadovas dr. E. Gedgaudas su austrų kolega J. Hausleriu diskutavo apie mokslo žinių taikymą praktikoje, žemdirbių savivaldą, galvijų veislininkystę, ES ir nacionalinę paramą agrariniam sektoriui, lygino kalnų ir lygumų šalių specifiką, tuo pačiu įtraukdami ir ūkininkus į šaunią diskusiją.

LGVA administracijos vardu dėkojame keliavusiems, už gerą nuotaiką ir puikius prisiminimus!

Nuotraukas iš kelionės galite pamatyti paspaudę čia.

More Articles...