English (United Kingdom)   Lithuanian
M E S   A T V I R I   V I S I E M S   G A L V I J Ų   A U G I N T O J A M S   ! 

Veikla

1995 metais įsikūrusi Holšteinų galvijų augintojų ir gerintojų asociacija (HGAGA) nuo 2003 gegužės mėnesio vadinasi Lietuvos galvijų veisėjų asociacija (LGVA). Tai reiškia, kad nuo šiol į asociaciją gali burtis bei jos paslaugomis naudotis visi Lietuvos galvijų augintojai.

Asociacija yra oficialiai pripažinta veislininkystės  institucija. Jai suteikta teisė vykdyti holšteinizuotų bei hošteinų veislės galvijų veislininkystės programą bei vesti šių galvijų kilmės knygą. Pagal asociacijos Kilmės knygos duomenis yra išrašomi veislinių galvijų kilmės pažymėjimai. Asociacijos narių galvijai į kilmės knygą įrašomi vadovaujantis parengtais galvijų Kilmės knygos nuostatais.  Galvijo įrašymas į Kilmės knygą yra svarbus, nes tik joje registruoti galvijai yra laikomi veisliniais.

Asociacijos nariai gali naudotis šiomis paslaugomis:

Konsultavimas galvijų veislininkystės, šėrimo, laikymo bei reprodukcijos klausimais;

Bulių parinkimas bandai bei individualiai karvei LitBAP programos pagalba;

Galvijų eksterjero vertinimas;

Tarpininkavimas perkant – parduodant veislinius galvijus;

Galvijų importas iš Europos.

Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos nariai – pažangiausi Lietuvos galvijų augintojai – ūkininkai, žemės  ūkio  bendrovės  bei  kooperatyvai.  Asociacijos  nariais  šiuo metu yra tokie pažangūs  ūkiai  kaip  UAB “Vikebas” (Pasvalio raj.), ŽŪB “Lumpėnų rambynas” (Šilutės raj.) ir kiti. Taip pat smulkesni privatūs ūkiai - V. Cikanavičiaus (Kaišiadorių raj.), R. ir R. Gofmanų (Telšių raj.), R. Karazino (Kretingos r.), A. Savickio (Šilalės raj.), J. Mikalauskienės  (Plungės raj.), A. Šneiderio (Vilkaviškio raj.) ir kiti.  Asociacija šiuo metu vienija apie 1700 narių.

LGVA aktyviai bendradarbiauja su įvairiom organizacijom bei dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Asociacijos veislininkystės programos partneris – veislininkystės įmonė Lietuvos – Vokietijos UAB “Litgenas”.