English (United Kingdom)   Lithuanian
M E S   A T V I R I   V I S I E M S   G A L V I J Ų   A U G I N T O J A M S   ! 

Visuotinis LGVA narių susirinkimas

 Š.m. kovo 13 d., Karpynėje, įvyko kasmetinis Lietuvos Galvijų Veisėjų Asociacijos ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo LGVA asociacijos nariai, ūkininkai iš visos Lietuvos taip pat įmonių, teikiančių ūkininkams prekes bei paslaugas, atstovai. Į ataskaitinį susirinkimą atvyko svečiai: LR Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas S. Dimaitis, ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų ir pieno kvotų apskaitos departamento vadovė D. Beinorienė, LSMU Veterinarijos Gyvulininkystės technologijų katedros dekanas R. Stankevičius, VGVPT Raseinių ir Jurbarko veislininkystės inspektorė V. Šimulynienė ir kt.

Susirinkimą pradėjo LGVA tarybos prezidentė V. Švedienė. LGVA direktorius E. Gedgaudas pristatė asociacijos veiklos 2013 m. ataskaitą, o buhalterė L. Rėderienė - 2013 m. finansinę ataskaitą.

Susirinkimui pranešimą „Ūkis iš praeities..“ apie savo šeimos verslo vystymą ir pasiektus rezultatus  paruošė LGVA narys, ūkininkas V. Kiniulis, kuris pristatė pieno ūkio moto – Šlepetėmis aplink ūkį (Powerpoint prezentacija). Savo žiniomis ir įžvalgomis finansų bei paskolų tematika, su ūkininkais ir renginio svečiais, dalinosi DNB banko Kauno verslo regiono verslo klientų grupės vadovė J. Adomaitienė (Powerpoint prezentacija). Taip pat patarimų ūkininkams negailėjo ir pranešimą tema „Paramos už deklaruotus plotus administravimo aktualijos 2014 m.“ pristatė NMA atstovė R. Danė (Powerpoint prezentacija). Lietuvos-Vokietijos UAB „Litgenas“ direktorius G. Kascėnas pateikė  pranešimą – analizę apie Produktyviausias 2013 m. Lietuvos karves (Powerpoint prezentacija).

Asociacijos nariai vienbalsiai pritarė tradicinio LGVA sąskrydžio 2014 metų liepos mėnesį organizavimui.

Renginį užbaigė LGVA surengta loterija, kurios metu, ūkininkas iš Telšių r. Stepas Lukoševičius  laimėjo kelionę į nuostabųjį gėlių paradą Olandijoje!

LGVA kolektyvo vardu, dėkojame dalyvavusiems!

Iki pasimatymo “AgroBalt” ir “Ką pasėsi?” parodų metu!