English (United Kingdom)   Lithuanian
M E S   A T V I R I   V I S I E M S   G A L V I J Ų   A U G I N T O J A M S   ! 

Laimi modernios technologijos ir galvijininkystės plėtra!

 

Š.m. balandžio 3 d. Žalgirio arenos amfiteatre kartu su ,,AgroBalt 2014” aukso medaliais ir diplomais iškilmingai apdovanoti ir pirmą kartą parodos

metu surengto ,,Geriausiojo pieno ūkio“  ir ,,Geriausiojo mėsos ūkio“ konkurso laureatai.

Žemės ūkio ministro prof. Vigilijaus Juknos iniciatyva, siekiant formuoti patrauklų gyvulininkystės sektoriaus įvaizdį šalyje ir užsienyje, gyvulininkystės diegti ūkiuose

mokslo laimėjimus ir inovacijas, tobulinti ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą, rengiantis  parodai ,,AgroBalt 2014“, pirmą kartą organizuotas konkursas

„Geriausiasis 2013 m. pieno ūkis“ ir „Geriausiasis 2013 m. mėsos ūkis".

Pienininės galvijininkystės plėtra ir produktyvumas:

Konkurso nominacijai „Geriausiasis 2013 m. pieno ūkis“ laimėti paraiškas pateikė 10 pieninės gyvulininkystės ūkių: Adelės Adamonienės ūkis, Petro Aukštikalnio ūkis,

Dalios Ėmužytės ožkininkystės ūkis, Kubilių ŽŪB, Lukšių ŽŪB, Padovinio ŽŪB, Papilės ŽŪB, Ramutės Razmienės ūkis, Upytės eksperimentinis ūkis, ŽŪB „Draugas“.

Daugiausia balų surinko Petro Aukštikalnio pieno ūkis už sėkmingą pieninės galvijininkystės vystymą. Jis nominuotas kaip „Geriausiasis 2013 m. pieno ūkis“.

II vietą laimėjo Papilės žemės ūkio bendrovė už sumanų ir kruopštų darbą siekiant gerų pieninės galvijininkystės produktyvumo rodiklių. Bendrovei teko ir nominacija

„Geriausiasis 2013 m. pieno ūkis“.

III vieta atiteko Adelės Adamonienės ūkiui už indėlį diegiant modernias technologijas pieninės galvijininkystės ūkyje, taip pat ir nominacija „Geriausiasis 2013 m.

pieno ūkis“.

Visi laureatai apdovanoti žemės ūkio ministro prof. V. Juknos padėkos raštais.

Žemės ūkio ministras prof. V. Jukna labai džiaugėsi konkursu, kuris formuoja palankią aplinką gyvulininkystės ūkiams plėtoti, kuria patrauklų gyvulininkystės sektoriaus

įvaizdį šalyje ir užsienyje. Sveikindamas laureatus, ministras atkreipė dėmesį, kad konkurse labiausiai buvo atsižvelgiama į mokslo laimėjimų ir inovacijų diegimą ūkiuose.

V. Jukna dėkojo ir laureatams, ir visiems dalyvavusiems konkurse už nelengvą triūsią šiame Lietuvai itin svarbiame sektoriuje ir linkėjo, kad sektųsi įgyvendinti visus

kūrybinius sumanymus, kurie palengvintų darbą ir leistų pasiekti didesnio ūkininkavimo efektyvumo.