English (United Kingdom)   Lithuanian
M E S   A T V I R I   V I S I E M S   G A L V I J Ų   A U G I N T O J A M S   ! 

Lukšių žemės ūkio bendrovės pastangos sugrįžo parodos medaliu!

 

-Pieno ūkio sėkmė – geros genetikos, kontroliuojamos ir produktyvios piendavės, - kalba Lukšių (Šakių r.) žemės ūkio bendrovės direktorius Jonas Pranaitis ir gyvulininkystės padalinio vadovas Kastytis Krištolaitis.

Pažangi Lukšių žemės ūkio bendorvė, kasdien į rinką patiekiantis po 23 t pieno žaliavos, investuoja į veislininkystę, naujausias technologijas, plečia produktyvių pieninių galvijų bandą. Neseniai Kaune vykusioje tarptautinėje parodoje „Agrobalt 2014“ viena ūkio holšteinų veislės telyčia įvertinta aukso medaliu.

Pasak K. Krištolaičio, tai visos Lukšių bendrovės darbo įvertinimas. Ūkyje užauginti produktyvią veislinę karvę pareikalauja ir laiko, ir lėšų, o atsieina apie penkis tūkstančius litų. Kiekvienas šeimininkas galvoja apie savo ūkio ekonomiką, todėl rūpestis galvijų banda turi būti pamatuotas ir atsakingas. Pavyzdžiui, aukso medaliu parodoje apdovanotosios juodmargės motina per laktaciją atseikėdavusi po 9,5 tūkst. kg pieno, tėvas parinktas pagal ištvermingumą, puikų eksterjerą ir vaisą. Pastaruoju metu Lukšių žemės ūkio bendorvės pieno ūkyje laikoma 1660 galvijų, iš jų – 870 melžiamų holšteinų veislės karvių. Bandoje yra piendavių, per laktaciją atseikėjančių ir 14 tūkst. kg pieno. Gerą paskatą ūkiui pasirinkti teisingą veiklos kryptį teikia Lietuvos galvijų veisėjų asociacija (LGVA), kurios tarybos narys yra K. Krištolaitis. Seminarai, dalykinės kelionės, parodos šalyje ir užsienyje – visa tai lemia teisingą verslo strategiją ir pienininkystės kaštų balansą. Kiekvieną pavasarį Lukšių pieno ūkyje vyksta pirmaveršių karvių „grožio konkursai“: Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos sudaryta specialistų ir mokslininkų komisija vertina piendavių eksterjerą, kitas savybes. „Sistemiškas darbas duoda rezultatą“, - pripažįsta K. Krištolaitis, jau du dešimtmečius dalyvaujantis asociacijos veikloje.

LGVA tarybą sudaro tikras šalyje žinomų pienininkystės ūkių šeimininkų „žvaigždynas“: Viktorija Švedienė, Albinas Šneideris, Saulius Gaidžiūnas, Ina Juozulynienė, Tomas Raudonius, Jūratė Širvinskienė, Ieva Stanienė, Romualdas Karazinas, Vaidotas Kiniulis, Alfredas Mikalauskas. Tai ne šiaip sau ūkininkai – tai reiškinys Lietuvos agroversle.

K. Krištolaičio įsitikinimu, mokslo žinios, patirties sklaida, ūkių partnerystė – visa tai stiprina kiekvieno paskiro ūkio ir visos šalies pienininkystės sektorių.

-Tokie pieno ūkiai kaip Lukšių žemės ūkio bendrovėje – ir valstybės stabilumui turi įtakos, - pastebi LGVA direktorius dr. Edvardas Gedgaudas. Pasak mokslininko, ne iš piršto laužtos kalbos apie pienininkystės ūkių perspektyvą. Dėl galvijų supirkimo kainų pokyčių, kuriuos stebėjome per pastaruosius kelerius metus, nemažai veršelių išvežta į užsienį. Gyvulininkystės sektoriui suduotas stiprus smūgis. Pieningą karvę išauginti reikia laiko, pastangų, lėšų. Smagu, kad Lukšių pieno ūkio telyčia parodoje „Agrobalt 2014“ buvo atrinkta iš daugelio, eksponuotų gyvulininkystės paviljone. Žemės ūkio ministerija deklaruoja prioritetą gyvulininkystei – didelių investicijų ir ilgalaikės grąžos reikalaujantį sektorių.

Autoriaus nuotraukos

„Ne viena ūkio piendavė verta parodų ir apdovanojimų“, - sutaria Lukšių žemės ūkio bendorvės direktorius Jonas Pranaitis ir gyvulininkystės padalinio vadovas Kastytis Krištolaitis.


J. Adomaitis ("Ūkininko patarėjas")