English (United Kingdom)   Lithuanian
M E S   A T V I R I   V I S I E M S   G A L V I J Ų   A U G I N T O J A M S   ! 

LGVA kviečia į nemokamą seminarą ūkininkams, Rokiškyje!

 

Lietuvos galvijų veisėjų asociacija kviečia į nemokamą

seminarą ūkininkams

 „Ūkio ekonominio efektyvumo didinimas“

Seminaro temos:

1.Raciono dirbtuvės ( Tomas Karalis, „Alltech technologijos“)

2.Genetikos pasiekimų pritaikymas ūkyje (Edvardas Gedgaudas, LGVA direktorius)

3.Mikroelementų svarba karvių sveikatingumui (Vilmantas Navickas, „Bolagri“)

4.Diskusijos

*Seminaro dalyviams bus išduodami dalyvavimo seminare sertifikatai

Seminaras įvyks š.m. gegužės 8 d. (ketvirtadienį) Rokiškio miesto Savivaldybės I a. salėje (Rokiškis)

Seminaro pradžia -  11:00 val.