English (United Kingdom)   Lithuanian
M E S   A T V I R I   V I S I E M S   G A L V I J Ų   A U G I N T O J A M S   ! 

Projektai

Vykdyti projektai

 

 - Agroaplinkosauginių priemonių taikymas dirvožemio degradavimo mažinimui Šilalės rajone

- Pieninė Olandija, mėsinė Belgija: bendradarbiavimas, patirties sklaida, verslumo ugdymas

- Kvalifikuotos konsultacijos Lietuvos ūkiams

- PFARE 2001 SPF - Bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programa

- TRANSFORM - Pieno ūkio skatinimas Lietuvoje

- BABROC - Parama Centrinės ir Rytų Europos galvijų augintojų asociacijoms, jų restrūktūrizavimui ir stiprinimui kaip verslą atstovaujančioms organizacijoms

- HPI (Heifer Project International) - labdaringas projektas

  

Skaityti daugiau...

Vykdomi projektai


Pieninė Olandija, mėsinė Belgija

2010 m. birželio 22-27 d. LGVA projektas "Pieninė Olandija, mėsinė Belgija: bendradarbiavimas, patirties sklaida, verslumo ugdymas".

 

Įgyvendintas remiantis “Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės “Techninė pagalba” veiklos sritį “Nacionalinis Kaimo tinklas”

 

Projektą remia Lietuvos Respublika ir ES

„Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“

 

Skaityti daugiau...