English (United Kingdom)   Lithuanian
M E S   A T V I R I   V I S I E M S   G A L V I J Ų   A U G I N T O J A M S   ! 

Pieninė Olandija, mėsinė Belgija

2010 m. birželio 22-27 d. LGVA projektas "Pieninė Olandija, mėsinė Belgija: bendradarbiavimas, patirties sklaida, verslumo ugdymas".

 

Įgyvendintas remiantis “Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės “Techninė pagalba” veiklos sritį “Nacionalinis Kaimo tinklas”

 

Projektą remia Lietuvos Respublika ir ES

„Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“

 

 


Mokomojo vizito metu aplankyta kas dvejus metus vykstanti pieninių galvijų parodą “All Holland Dairy Show” Utrechto mieste, Olandijoje. Ūkininkai ir kiti projekto dalyviai lankėsi Belgijos mėlynuosius galvijus veisiančioje įmonėje, taip pat belgų mėlynųjų ūkyje ir turėjo išskirtinę galimybę gyvai pamatyti šios veislės bulius, taip pat mokomojo vizito metu aplankė Vokietijos pieno ūkį bei vieną didžiausių Vokietijos veislininkystės įmonių, asociaciją. Projekto dalyviai galėjo ne tik pasisemti žinių apie užsienio šalių ūkininkavimo praktiką, bet ir pasidalinti turima patirtimi, įtvirtinti bendradarbiavimą tarp V. Europos ir Lietuvos galvijų veisėjų asociacijų.

 

Europos Komisijos tinklalapis, skirtas EŽŪFKP http://ec.europa.eu/agriculture/grants/index_lt.htm