English (United Kingdom)   Lithuanian
M E S   A T V I R I   V I S I E M S   G A L V I J Ų   A U G I N T O J A M S   ! 

Vykdyti projektai

 

 - Agroaplinkosauginių priemonių taikymas dirvožemio degradavimo mažinimui Šilalės rajone

- Pieninė Olandija, mėsinė Belgija: bendradarbiavimas, patirties sklaida, verslumo ugdymas

- Kvalifikuotos konsultacijos Lietuvos ūkiams

- PFARE 2001 SPF - Bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programa

- TRANSFORM - Pieno ūkio skatinimas Lietuvoje

- BABROC - Parama Centrinės ir Rytų Europos galvijų augintojų asociacijoms, jų restrūktūrizavimui ir stiprinimui kaip verslą atstovaujančioms organizacijoms

- HPI (Heifer Project International) - labdaringas projektas

  

 

Lietuvos galvijų veisėjų asociacija vykdo projektą "Agroaplinkosauginių priemonių taikymas dirvožemio degradavimo mažinimui Šilalės rajone"

 

Informacija atnaujinta: 2008-06-30

 

Projektą finansuoja :

Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa

El. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Tel.  8 5 210 74 15

Centrinis paštas p/d 62, Vilnius LT-01001

www.undp.lt/sgp

Projekto pradžia - 2007-02-01, projekto pabaiga 2008-06-31.

Projekto metu atlikta:

 • 2008-06-27 Kaltinėnų kaime surengtas 4 valandų baigiamasis seminaras "Projekto įvertinimo ir rezultatų apibendrinimo seminaras" (lektorė - I.Kinderienė).
 • Parengtas agromiškininkystės priemonių dirvožemio erozijai mažinti planas.
 • Parengtas sėjomainos planas.
 • Įsigyta 3856kg daugiamečių žolių sėklų. Projekte dalyvaujantys Šilalės rajono ūkininkai paruošė 205 ha žemės šių daugiamečių žolių sėjai.
 • Nupirkta 23423 vienetų medelių sodinukų. Projekte dalyvaujantys ūkininkai paruošė 5,05 ha žemės, kuriuose ir pasodino nupirktus medelių sodinukus.
 • 2008-04-08 Kaltinėnų kaime surengtas seminaras "Projekto eigos vertinimas" (lektorė - I.Kinderienė).
 • 2008-03-26 Kaltinėnų kaime surengtas 4 valandų trukmės seminaras "Dirvožemio ir vandens taršos mažinimo būdai, tręšimo ypatumai šiltėjančio klimato sąlygomis" (lektorė - I.Kinderienė).
 • 2008 vasario mėn. žurnale "Mano ūkis" išspausdintas straipsnis apie projekte vykdomą veiklą ""Palanki gamtai ūkininkavimo praktika Šilalės rajone".
 • Įsigytas Panasonic skaitmeninis fotoaparatas.
 • 2007-07-02 Šilalės rajono laikraštyje "Šilo aidas" išspausdintas straipsnis apie projekte vykdomą laukų apželdinimo veiklą - "Ūkininkams dovanoti medžiai ir daugiametės žolės apsaugos kalvas nuo erozijos".
 • Projekte dalyvaujančius ūkininkus Lietuvos žemdirbystės instituto KBS mokslininnkai konsultavo sėjomainos plano įgyvendinimo klausimais.
 • 2007-11-06 Kaltinėnų kaime surengtas 4 valandų trukmės seminaras "Klimato kaita", kuriame buvo rodomas demonstracinis filmas (lektorius - B. Jankauskas).
 • 2007-11-28 Kaltinėnų kaime surengtas 4 valandų trukmės seminaras "Ekologinis ūkininkavimas" (lektorė - Irena Kinderienė).
 • 2007 vasarą Šilalės rajone įrengtas informacinis stendas apie vykdomą projektą.
 • Parengtas spaudai švietėjiškas leidinys apie agroaplinkosauginių priemonių taikymą.
 • 2007-03-14 įvyko pristatomasis projekto seminaras, kurio tema „Dirvožemio erozijos žala ir agroaplinkosauginės priemonės jos stabdymui“. Lektorius LŽI Kaltinėnų bandymų stoties mokslininkas hab. dr. Benediktas Jankauskas.
 • 2007-03-26 Lietuvos Žemdirbystės Instituto Kaltinėnų bandymų stoties salėje įvyko seminaras, kurio tema - „Miško aplinkosauginis vaidmuo, želdynų paveldo gaivinimas, vietinių tradicijų pažinimo ir jų tęstinumo užtikrinimas“. Lektorius - dr. Antanas Malinauskas.

Projektą finansuoja Baltijos labdaros fondas ir Jungtinių Tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programą (JTVP PAF MPP, angl. United Nations Development Programme Global Environment Facility Small Grants Programme, GEF SGP)

Projekto vadovė Eva Jakaitienė, 8 37 393 253

Projekto paskirtis

Vienos iš didžiausių dirvožemio problemų Lietuvoje yra rūgštingumas ir erozija (dirvožemio mechaninis ardymas žemės dirbimo padargais, šlaitais nutekančiu vandeniu ir vėju). Apie 19 proc. žemės ūkio paskirties žemės yra paveikta erozijos, dėl to plonėja našiausias dirbamasis dirvožemio sluoksnis bei jo produktyvumas.

LGVA vykdomas projektas "Agroaplinkosauginių priemonių taikymas dirvožemio degradavimo mažinimui Šilalės rajone", spręs Žemės degradacijos, ardymo, erozijos problemas, skatins biologinę įvairovę. 28 Šilalės rajono šeimos projektą vykdys Kaltinėnų seniūnijos 5 kaimuose: Dirgėlų, Jaunodavos, Kaltinėnų, Milių, Pakalniškių, Pakarčiamio, Raiškės, Rukšių, apimančiuose 2 galimai vientisas kalvotas vietoves, kuriose dirvožemio erozija yra ryškiausia.

Visa Kaltinėnų seniūnija apima 8432 hektarų deklaruojamos žemės plotą, kuris priklauso 755 savininkams ir apima 75 kaimus. Projekto  agroaplinkosauginių priemonių taikymo teritorija apims 660 ha plotą, apjuostą  Ašvijos ir Akmenos upėmis. Tai bus demonstracinis projektas, kuriame sukaupta patirtis, agroaplinkosauginės priemonės ir žinios bus perduotos 10–čiai Šilalės Kvėdarnos, Šilalės Kaimiškosios, Traksėdžio, Pajūrio, Upynos,  Žadeikių seniūnijų ūkininkų tolimesniam agroaplinkosauginių priemonių taikymui dirvos erozijos mažinimui.

PAF MPP aprašymas

JTVP Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa (PAF MPP), veikianti 105 pasaulio šalyse, remia bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų projektus, siekiančius išsaugoti pasaulio biologinę įvairovę, mažinti klimato kaitą ir tarptautinių vandenų taršą sutinkamai su darnaus vystymosi principais.

UNDP Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) operates in 105 countries in the world. GEF SGP supports actions of communities and non-governmental organizations that conserve global biological diversity, mitigate global climate change and prevent pollution of international waters in line with the principles of sustainable development.
 

Pieninė Olandija, mėsinė Belgija: bendradarbiavimas, patirties sklaida, verslumo ugdymas


2010 m. birželio 22-27 d. LGVA projektas įgyvendintas remiantis “Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės “Techninė pagalba” veiklos sritį “Nacionalinis Kaimo tinklas”

 


Projektą remia Lietuvos Respublika ir ES

 

„Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“

 

Mokomojo vizito metu aplankyta kas dvejus metus vykstanti pieninių galvijų parodą “All Holland Dairy Show” Utrechto mieste, Olandijoje. Ūkininkai ir kiti projekto dalyviai lankėsi Belgijos mėlynuosius galvijus veisiančioje įmonėje, taip pat belgų mėlynųjų ūkyje ir turėjo išskirtinę galimybę gyvai pamatyti šios veislės bulius, taip pat mokomojo vizito metu aplankė Vokietijos pieno ūkį bei vieną didžiausių Vokietijos veislininkystės įmonių, asociaciją. Projekto dalyviai galėjo ne tik pasisemti žinių apie užsienio šalių ūkininkavimo praktiką, bet ir pasidalinti turima patirtimi, įtvirtinti bendradarbiavimą tarp V. Europos ir Lietuvos galvijų veisėjų asociacijų.

 

Europos Komisijos tinklalapis, skirtas EŽŪFKP http://ec.europa.eu/agriculture/grants/index_lt.htm

 

 

 

“Kvalifikuotos konsultacijos Lietuvos ūkiams”

 

Kvalifikuotos konsultacijos ūkininkams ir kaimo vietovių gyventojams, padedant jiems gauti tiesiogines išmokas pagal Bendrojo programavimo dokumento (BPD) ir Kaimo plėtros plano (KPP) priemones.

Ūkininkai konsultuoti dviem kryptimis - “Higienos ir gyvūnų gerovės standartų taikymo” ir “Gero ūkininkavimo praktikos įgyvendinimo” (“Agrarinė aplinkosauga”, “Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais”). Iki 2006 metų gegužės 31 dienos LGVA konsultantai apsilankė 632 ūkiuose, konsultuodami ūkininkus “Gero ūkininkavimo praktikos įgyvendinimo” ir 632 ūkiuose - “Higienos ir gyvūnų gerovės standartų taikymo” klausimais.

 

 

 


 

PFARE 2001 SPF - Bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programa

 

“Partnerystė ir bendradarbiavimas tarp Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos ir Švedų žalmargių galvijų asociacijos – Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos paslaugų išplėtimas žalųjų galvijų augintojams”

Projekto laikas: 2003-10-14 - 2004-11-07

Projekto dalyviai:

- Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos (LGVA)

- Švedijos žalmargių galvijų asociacijos (SRB)

Projekto tikslai:

- Sutvirtinti partnerystę ir bendradarbiavimą tarp minėtų asociacijų

- Išplėsti LGVA paslaugas Lietuvos žalųjų ir žalmargių galvijų augintojams.

- LGVA viziją tapti atvira visiems Lietuvos galvijų augintojams, atstovauti jų interesus, vykdyti atitinkančią rinkos reikalavimus žalųjų ir žalmargių galvijų veisimo programą, vesti jų kilmės knygą, vystyti nariams teikiamas veislininkystės paslaugas

 


 

TRANSFORM - Pieno ūkio skatinimas Lietuvoje

 

Projekto laikas: 2000.02 - 2002.09

Projekto vadovas: GTZ Gmbh - "ADT project" Gmbh - Vokietija

Projekto dalyviai:

- LR ŽŪM

- Holšteinų galvijų augintojų ir gerintojų asociacija

- Lietuvos pieno gamintojų asociacija

Projekto metu vykdyta veikla:

- Galvijų augintojų asociacijų pripažinimas

- Pasiruošimas veislinių galvijų kilmės knygos vedimui

- Pasiruošimas teikti veislininkystės ir kitas paslaugas LGVA nariams

- Pasiruošimas vykdyti įvairias programas ir projektus

 

 

BABROC - Parama Centrinės ir Rytų Europos galvijų augintojų asociacijoms, jų restrūktūrizavimui ir stiprinimui kaip verslą atstovaujančioms organizacijoms

 

Projekto laikas: 2001 - 2002 m.

Projekto vadovas: Europos gyvulių augintojų asociacija - Italija

Projekte dalyvavusios šalys: Lietuva, Estija, Austrija, Vokietija, Italija, Vengrija, Lenkija, Slovakija, Slovėnija, Čekija, Rumunija

Projekto komponentai:

- Seminarai (nacionaliniai, tarptautiniai)

- Ekspertų vizitai

- Tarptautiniai praktiniai mokymai

- Bendradarbiavimas ir apsikeitimas žiniomis tarp šalių dalyvių

 

 

HPI (Heifer Project International) - labdaringas projektas

 

Projekto laikas: 1999 - 2004

Pagrindinis paramos fondo šaltinis - religingų žmonių finansiniai įnašai, sukaupti JAV bažnyčiose

Projektas vykdytas 116 pasaulio šalių

Projekto veikla:

- Skurstančios šeimos aprūpinamos naminiais gyvuliais

- Vykdomi mokymai ir konsultacijos šeimoms, gavusioms naminius gyvulius

- Gavusieji paramą, turi galimybę patys tapti davėvais: dovanoti kitoms skurstančioms šeimoms savo gyvulių palikuonis ir perduoti žinias, gautas specialiuose mokymuose

Projektas vykdytas:

-    Šilutės rajone, kur padovanota 64 veršingos telyčios

-    Alytaus rajone (Eičiūnų bendruomenėje), kur padovanota 53 veršingos telyčios

-    Lazdijų rajone, kur padovanota 49 veršingos telyčios

-   Marijampolės rajone (Marijampolės "Vaikų tėviškės namuose"), kur padovanota 4 veršingos telyčios, 5 ožkos, 44 triušiai ir 55 vištos