English (United Kingdom)   Lithuanian
M E S   A T V I R I   V I S I E M S   G A L V I J Ų   A U G I N T O J A M S   ! 

Straipsniai

Kaip spręsti reprodukcijos problemas pieno ūkyje?

Kastytis Litvinas, LGVA konsultantas

Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai stambėja pieno ūkiai, auga gyvulių skaičius juose. Ženkliai padidėjo ir karvių produktyvumas. Tai pasiekta dėka pagerėjusios pašarų bazės ir genetikos. Importuota nemažai aukšto produktyvumo gyvulių iš Europos Sąjungos šalių. Tačiau jų genetinis potencialas daugumoje ūkių nepakankamai išnaudojamas. Žinių stoka ir specialistų trūkumas neleidžia gauti iš šių gyvulių norimo produktyvumo. Be to, šių karvių laktacijų skaičius būna žemas, dalis jų nugaišta nepasiekusios savo maksimalaus potencialo, dalis išbrokuojama dėl įvairių susirgimų ir bergždumo. Kuo aukštesnis karvių produktyvumas, tuo dažniau pasitaiko minėtos problemos.

Aukšto produktyvumo karvių bergždumą lemia bloga reprodukcijos vadyba, netinkamas šėrimas pirmoje laktacijos fazėje, o dažnai ir netinkamos laikymo sąlygos. Visiems gerai žinoma tiesa: nėra veršelio - nebus ir pieno. Tačiau dažnai ji pamirštama ir paliekama savieigai. “Rujoja – sėklinu, nerujoja – lauksiu, kol surujos.” Mūsų patirtis parodė, kad dažnai pakanka ir nedidelių pastangų geresniems rezultatams pasiekti. Reikia tik šiek tiek išmanyti reprodukcijos vadybą.

Reprodukcijos vadyba – viena svarbiausių pieno ūkio vadybos dalių. Jei dėl netinkamo šėrimo pasekmės gali pasireikšti pieno gamyboje jau sekančią dieną, tai netinkamos reprodukcijos vadybos pasekmės dažniausiai matomos tik po gero pusmečio ar metų. Ištaisyti reprodukcijos vadybos klaidas trunka ilgai ir tai lemia didelius ekonominius nuostolius. Nustatyta, kad laiku nesusėklinus karvės, patiriame 6 litų nuostolį per dieną, o viena praleista ruja – 126 litai nuostolio. Intervalui tarp apsiveršiavimų pailgėjus 30 dienų, prarandama 7% veršelių ir taip toliau.

Lietuvos galvijų veisėjų asociacija, žinodama šias problemas ir norėdama padėti ūkininkams (ne tik asociacijos nariams), pradeda teikti naują paslaugą – konsultacijas reprodukcijos, šėrimo ir laikymo vadybos klausimais. Konsultantas, atvykęs į ūkį, nustato priežastis, trikdančias sėkmingą galvijų reprodukciją, pataria, kaip šias priežastis pašalinti ir atetyje jų išvengti. Turintis didelę patirtį tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, konsultantas pataria visais klausimais, iškylančiais pieno fermoje - gyvulių laikymo, šėrimo, pašarų ir pieno gamybos, gyvulių sveikatingumo, apskaitos ir planavimo.

Genetika taip pat yra svarbi norint pasiekti gerų rezultatų pieno ūkyje. Todėl užsienio šalyse yra atliekamas bulių vertinimas pagal reprodukcines savybes. Reprodukcijos indeksas užsienio šalyse dažniausiai apima veršiavimosi lengvumo, veršelių mirtingumo, vaisingumo vertinimus. Tai palengvina ūkininkams parinkti bandos karvėms ir telyčioms bulius, kurie gerina šiuos veislinius požymius. Šia galimybe naudojasi ir Lietuvos ūkininkai. LGVA konsultantai kompiuterinės programos LitBAP pagalba parengia galvijų poravimo planus, kuriuose pagal ūkininko pageidavimus numatyti gerinamieji galvijų veisliniai požymiai. Tarp šių gerintinų požymių ūkininkai vis dažniau renkasi ne tik produktyvumo ir pieno kokybės rodiklius, bet ir reprodukciją, sveikatingumą, eksterjero požymius, kurie taip pat turi svarbia ekonominę reikšmę pieno ūkyje. Vieni geriausių ir dažniausiai naudojamų bulių Lietuvoje reprodukcijos požymiams gerinti yra: JANTHER, RESIDENT, JANOS, SHARKY, TOYSTORY, LYNCH, VAR CALANO, R CAJ, OILO ir kiti buliai. Pavyzdžiui bulius JANTHER yra ypatingai aukštai įvertintas pagal veršelių gyvybingumą. Gyvybingus veršelius taip duoda buliai TOYSTORY, SHARKY. Aukštu vaisingumu pasižymi buliai RESIDENT ir SHARKY. Taip pat aukščiau paminėti buliai yra gerai įvertinti pagal veršiavimosi lengvumą. O vienas populiariausių JAV holšteinų veislės bulių Lietuvoje ir kitose šalyse - bulius LYNCH. Visame pasaulyje yra įvertinta daugiau nei 30000 jo dukterų. Jis pasižymi puikiomis reprodukcinėmis savybėmis – LYNCH dukterys ir kitos šio buliaus sperma sėklintos telyčios ypatingai lengvai veršiuojasi, atveda gyvybingus veršelius. LYNCH pasižymi ypatingai aukštu paties buliaus ir jo dukterų vaisingumu.

 

 

Ką daryti kai pieno kainos mažos

Inga Mačienė

Pagal “International Dairy Topics”. Vol.3, Nr. 4, 2004

Kaip didinti pieninio ūkio pelningumą ir kaip išlikti pienino gamybos sektoriuje, kai pieno kainos mažos? Tai viena opiausių problemų Lietuvoje ir daugelyje kitų Europos šalių, kuriose pieno kainos paskutiniu metu sumažėjo iki 15%.

Yra kelios strategijos, padedančios susidoroti su šią problema. Viena, labiausiai paplitusi – tai didinti ūkį, įsigyti daugiau melžiamų karvių ir tokiu būdų pelnytis iš mąsto ekonomijos. Pavyzdžiui, Olandijoje vidutinis pieninių ūkių dydis nuo 38 galvijų 1990 metais padidėjo iki 60 galvijų 2003 metais. Kita strategija, kaip didinti ūkio pelningumą – mažinti pieno gamybos kaštus. Tačiau šiuo atveju, ūkininkai dažnai galvoja apie tą patį ūkio didinimą, neįvertindami tuo momentu esančių ūkio ekonominių pajėgumų. Taip pat diskusijos apie pieninių ūkių pelningumą dažnai baigiasi diskusijomis apie šėrimo kaštus. Šėrimo kaštai yra išreiškiami bendrais stambiųjų ir koncentruotųjų pašarų ūkyje laikomiems galvijams kaštais 100kg pieno pagaminti. Tačiau norint maksimaliai didinti ūkio pelningumą, neužtenka vertinti tik šėrimo kaštus, nes svarbūs yra visi ūkio kaštai. Šis atrodo nedidelis skirtumas stipriai įtakoja ūkio pelningumą. Todėl reikia atkreipti dėmesį į tokius klausimus:

- Koks yra karvių brokavimo procentas ūkyje?

- Kokios yra pagrindinės karvių brokavimo priežastys?

- Koks yra karvių produktyvumas per produktyvųjį amžių?

- Kokie yra veterinarinės priežiūros kaštai ūkyje?

Pavyzdžiui, Olandijoje karvių brokavimo procentas atskiruose Olandijos ūkiuose svyruoja nuo 15% iki 60%, t.y. vidutiniškai brokuojama apie 40% karvių per metus. Karvių brokavimo procentas ūkyje stipriai įtakoja bendrus ūkio kaštus. Neseniai buvo atlikti šios srities tyrimai Vokietijoje. Šioje šalyje vidutiniškai ūkiuose brokuojama apie 41% pieninių karvių, ir tai didina ūkio kaštus 9 Euro centais / 1 l pieno. Geriausiuose ūkiuose, dalyvavusiuose tyrime, šie kaštai siekė tik 5 Euro centus / 1l pieno.

Tarkime, ūkis, kuriame melžiama 100 karvių, kasmet jų išbrokuoja 40% karvių. Kiekvienais metais ūkiui reikia 40 telyčių brokuotoms karvėms pakeisti. Vienos telyčios užauginimo kaštai yra 1000 Eurų. Viso ūkiui kainuoja 40 000 Eurų per metus. Jei ūkininkui pavyktų sumažinti brokavimą iki 30%, tuomet pakaitai reiktų 10 telyčių mažiau ir jis sutaupytų 10 000 Eurų. Be to, ūkininkas galėtų parduoti 10 telyčių daugiau ir išsaugotų 10 karvių, kurių nereikėtų skersti, ir kurios 2-3 laktacijoje duotų 25-30% didesnius primilžius nei pirmaveršės. Tokiu būdu ir ūkio kvota gali būti įvykdoma melžiant mažiau karvių.

Taigi, karvių brokavimo mažinimas yra efektyvus kaštų mažinimo būdas. Tačiau kaip mažinti karvių brokavimą atsakyti nėra lengva. Bet šioje srityje jau yra padarytas progresas. Jei atidžiau panagrinėtume karvių brokavimo dažnumą ir priežastis, matytume, kad karvių vaisingumo sutrikimai visada yra viena iš trijų dažniausiai pasitaikančių brokavimo priežasčių visose pasaulio šalyse. Tad kaip galima būtų įtakoti vaisingumą?

2003 metais buvo pristatyti tyrimų rezultatai, kurie teigė, kad 1) nesočiųjų riebiųjų rūgščių (toliau NRR) koncentracija kraujo plazmoje, kuri priklauso nuo kepenų veikos, atspindi šios medžiagos koncentraciją folikulų skystyje, 2) NRR sąveikauja su progesterono gamyba granuliozės ląstelėse in vitro, 3) NRR poveikis oocitų subrandinimo terpėje stabdo jų brendimą ir mažina oocitų vaisingumą in vitro.

Nors tai neįrodo, kad NRR yra pilnai atsakingos už sutrikusį karvių vaisingumą, bet įtakos vaisingumui turi. Nustatyta, kad daugiausiai NRR kraujo serume atsiranda veršiavimosi dieną. Šis NRR pikas veršiavimosi dieną atsiranda kuomet karvės kepenys bando prisitaikyti prie streso dėl veršiavimosi ir prie intensyvaus riebalų deginimo, ruošiantis pieno gamybai.

NRR koncentracijos karvės kraujyje sumažinimas veršiavimosi dieną gali teigiamai įtakoti vaisingumą. Kad kepenys geriau perdirbtų NRR veršiavimosi metu, buvo pasiūlyta, kad karvės prieš pat veršiavimasį numestų svorio. Tačiau tai nėra lengva ir be to, nerekomenduojama. Kitas būdas – sušerti karvėms truputį riebalų prieš veršiavimasį, ir tokiu būdu stimuliuoti kepenis perdirbti riebalus; arba duoti vitaminų B kompleksą, ir tokiu  būdu skatinti kepenų funkcijas.

Buvo atlikti tyrimai, tiriantys riebalų hipotezę. 2002 metais paskelbti tyrimo rezultatai, kurie teigė, kad duodant karvėms prieskrandyje neskylančių riebalų paskutinėmis trimis savaitėmis prieš veršiavimasį, NRR koncentracija kraujyje sumažėja. Be to, tyrimas rodo ir puikius sėklinimo rodiklius (sėklinimo indeksas sumažėjo nuo 2 iki 1.3).

Vitamino B hipotezė taip pat buvo tikrinama kelių mokslininkų. Daugumos tyrimų rezultatai rodo, kad dėl vitamino B pašaruose NRR kiekis kraujyje, artėjant veršiavimuisi, taip pat sumažėja.

Ar šios teorijos pasiteisina praktikoje? Olandijoje yra naudojami preparatai, kurių pagrindinės sudedamosios dalys yra neskylantys trigliceridai ir vitamino B kompleksas. Šie preparatai yra duodami karvėms prieš ir po veršiavimasį. Be to, naudojant tokius preparatus, yra pasiekta gerų rezultatų. Jau pavyko sumažinti karvių sėklinimo indeksą nuo 2 iki 1.3, ir sumažinti laikotarpį tarp apsivaisinimų daugiau nei 20 dienų. Tyrimai parodė kad dėl vitamino B poveikio pagerėjo pieno produkcija - primilžis per 305 laktacijos dienas padidėja vidutiniškai 1000kg.

Galvijų veislininkystė Nyderlanduose

Dr. Edvardas Gedgaudas, Lietuvos galvijų veisėjų asociacija

2006 m. liepos mėnesį Nyderlandų galvijų informacijos centras “Veepro Holland” pakvietė 19 jaunų žurnalistų, tame tarpe ir iš Lietuos galvijų veisėjų asociacijos, į šią nuostabią šalį susipažinti su pieno industrijos infrastruktūra ir aplankyti nacionalinę Olandijos veislinių galvijų parodą, į kurią šiais metais atvyko ir Nyderlandų karalienė Beatričė.

Nyderlandai – garsiojo Rembranto, malūnų ir tulpių šalis. Ši šalis taip pat garsi savo vienu didžiausiu pasaulyje laivų uostu, nuostabiomis gėlėmis, elektronikos, naftos, dujų ir labai įvairia žemės ūkio produkcija. Nyderlandai yra ir populiariausių pasaulyje pieninų galvijų – Holšteinų – kilmės šalis. Nuo 1881 metų, kai pirmieji holšteinų veislės galvijai buvo eksportuoti iš Nyderlandų į Šiaurės Ameriką, šie galvijai pradėjo plisti visame pasaulyje. Šiandien Nyderlandai yra viena aktyviausių galvijų eksportuotojų visame pasaulyje. Per metus 2004-2005 m Olandija eksportavo 45 000 veislinių telyčių.

Patys Olandai savo šalį vadina “Silikono slėniu pienui gaminti”. Šiuo metu šalyje yra 23 300 pieno ūkių, kuriuose auginama 1 433 000 karvių. 83%, t.y. 1 191 785 visų karvių yra kontroliuojamos (2005 metų duomenys). Vienos karvės kontrolė ūkininkui kainuoja apie 70 Lt per metus. Šalyje per metus primelžiama apie 8 500 000 pieno. Nyderlanduose vyrauja šeimos ūkiai, kuriuose vidutiniškai laikomos 62 melžiamos karvės. Vidutinė vieno ūkio metinė pieno gamybos kvota yra 467 300 kg.

Nyderlanduose, kaip ir visose šalyse, ūkininkai susiduria su vis stiprėjančia konkurencija. Todėl ūkiai stambėja, o bendras karvių skaičius šalyje mažėja. Ūkių ir karvių skaičiaus dinamika Nyderlanduose pavaizduota 1 ir 2 grafikuose. Beje, ši tendencija yra būdinga ir Lietuvoje.

Tokia ūkių stambėjimo tendencija rodo, kad vis daugiau investuojama į ūkius. O kad investicijos atsipirktų, reikia daugiau gyvulių ūkyje. Mažėjantis bendras karvių skaičius šalyje reiškia, kad vidutinis jų produktyvumas žymiai išaugo ir pakanka mažiau karvių šalies pieno gamybos kvotai įvykdyti, melžiant mažiau galvijų nei ankščiau.

Nyderlanduose yra dvi galvijų veisėjų asociacijos, vedančios juodmargių, žalmargių ir žalųjų veislinių galvijų kilmės knygas. Viso į kilmės knygas įrašyta 620777 juodmargių ir 154926 žalmargių veislių karvių.

Olandai džiaugiasi savo produktyviomis holšteinų veislės karvėmis. Vidutiniškai 2005 metais Nyderlanduose buvo primelžta apie 8 469 kg 4.35 % riebumo ir 3.45% baltymingumo pieno. Palyginimui, Lietuvoje 2004-2005 metais vidutiniškai primelžta apie 5 395 kg 4.36 % riebumo ir 3.37 % baltymingumo pieno. Be to, Nyderlanduose vidutinis karvių ilgaamžiškumas šalies ūkiuose - 3.3 laktacijos. 2005 metų duomenimis, daugiau nei 9000 karvių per savo produktyvųjį gyvenimą davė daugiau kaip 100 000 kg pieno – tai rodo aukštą šalies genetikos lygį. Be to, ūkininkai labai daug dėmesio skiria galvijų sveikatai, visavertei ir subalansuotai mitybai, optimalioms higienos sąlygoms ir gyvulių gerovei, t.y., stengiasi sudaryti karvėms komforto sąlygas tvartuose.

Nyderlanduose telyčios sėklinamos vidutiniškai 16 - 17 mėn. amžiaus. Sėklinimo indeksas - 1.76, tiek spermos dozių vidutiniškai sunaudojama apvaisinti karves ir telyčias. Bendras karvių ir telyčių apsivaisinimas – 68%.

Teisingai vykdomas veislininkystės darbas, geros laikymo sąlygos – būtinos prielaidos geram prieaugliui užauginti. Tai Nyderlandų ūkininkai gerai žino, nes jie pajamas gauna ne tik parduodami pieną, bet ir prekiaudami veisliniais galvijais.

Vienas svarbiausių renginių Nyderlanduose yra Nacionalinė veislinių galvijų paroda Ultrechte. Į parodą atvežami patys geriausi Olandiški galvijai, vyksta produktyviausių ir gražiausių karvių pristatymas bei aukcionai, į kuriuos susirenka nemažai ūkininkų. Į parodą atvyksta labai daug lankytojų net iš kitų pasaulio šalių. O šiais metais parodoje apsilankė net pati Olandijos karalienė Beatričė ir apdovanojo karves nugalėtojas. Tai karališkasis gestas, kuriuo buvo pagerbti ūkininkai ir parodyta, koks svarbus šiai šaliai yra pienininkystės sektorius.

Seksuota bulių sperma jau Lietuvoje

Inga Mačienė, Lietuvos galvijų veisėjų asociacija

Apie ką svajojate, kai ruošiate karvių bandos sėklinimų planą, kai užtrunkate nemažai laiko kruopščiai rinkdamas savo karvutėms bulius, ypač, kai siekiate gerinti bandos veislinius rodiklius – produktyvumo, eksterjero ar sveikatingumo? Apie ką svajojate, kai mokate pinigėlius už karvutės sėklinimą? – Ar svajojate apie telyčaites? Nemažai nusivylimo galvijų augintojai patiria, kai įdėję šitiek pastangų, laiko ir lėšų, siekiant gauti telyčaites karvių bandos pakaitai, o atvedami buliukai. Pagaliau Lietuvoje atsirado naujiena – seksuota sperma. Kas tai yra? – Tam tikros technologijos, vadinamos srautine citometrija (angl. – flow cytometry)  pagalba yra atskiriami moteriškos lyties spermatozoidai nuo vyriškos. Šio proceso rezultatas – 90% moteriškos lyties spermos. Tai reiškia, kad dabar vietoj 50% telyčių, Jūsų ūkyje bus atvesta jų net 90%.

Kokia nauda naudojant seksuotą spermą?

1. Mažiau nepageidaujamų buliukų

Seksuota sperma paprasčiausiai reiškia, kad vietoj kiekvienais metais atvedamo didelio skaičiaus buliukų, bus atvedamos telyčaitės.

2. Mažiau išlaidų telyčioms gauti

Yra laikoma, kad atvedamų telyčių ir buliukų santykis yra 50%/50%. Todėl gaunasi, kad išlaidos vienai telyčiai gauti padvigubėja. Seksuota sperma sumažins Jūsų išlaidas.

3. Lengvas veršiavimasis

Paprastai telyčios yra lengviau atvedamos – išvengiama didesnių veršiavimosi problemų. Todėl seksuota sperma – idealiai tinka sėklinti telyčias.

4. Greitesnis progresas

Naudojant seksuotą spermą, siekiant gauti telyčias bandos pakaitai, Jūs padvigubinate atvestų telyčių skaičių. Todėl galite sukoncentruoti savo pastangas ir bandos pakaitai gauti galite naudoti tik pačias geriausias bandos karves. Tai garantuos Jums greitesni bandos veislinių požymių gerinimą.

Lietuvos – Vokietijos UAB “Litgenas” pasirūpino, kad Lietuvos pieninių galvijų augintojai galėtų pasinaudoti seksuotos bulių spermos privalumais. Šiuo metu Lietuvoje galima įsigyti holšteinų veislės buliaus COGENT DALTON seksuotos spermos. Šio buliaus dukterys pasižymi aukštu produktyvumu, ryškiu pieniniu tipu, ypatingai geru eksterjeru (vertinimas 2007-02, INTERBULL).