English (United Kingdom)   Lithuanian
M E S   A T V I R I   V I S I E M S   G A L V I J Ų   A U G I N T O J A M S   ! 

Rezoliucija LR ŽŪ Ministrui

 

PIENINIŲ GALVIJŲ ASOCIACIJŲ REZOLIUCIJA DĖL VEISLININKYSTĖS SISTEMOS ATEITIES

 

2012 m. balandžio mėn. 30 d.

 

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į šias pagrindines problemas esančias gyvulių veislininkystės sistemoje:

  1. Veislininkystės sistemos dalyviai: ( UAB “Gyvulių produktyvumo kontrolė” (UAB GPK), Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (VGVPT), Valstybinė įmonė žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (VĮ ŽŪIKVC) - neturi bendro tikslo, todėl nėra nuolatinio bendradarbiavimo tarp šių sistemos dalyvių.
  2.  Veisliniai gyvuliai iki šiol neturi bendrosios veislinės vertės indekso.
  3. VĮ ŽŪIKVC nėra vieningos duomenų bazės, todėl duomenys įvairiose bazėse (ŪGRIS, GVIC) skirtingi.
  4. Ūkininkas neturi įtakos UAB GPK vykdomai veiklai. Pats kontrolės mechanizmas neveikia, yra palankios galimybės duomenų falsifikavimui. Atliekamos paslaugos netenkina ūkininkų. Šiuo metu UAB GPK yra monopolistinė įmonė, todėl reiktų paruošti teisinę bazę suteikiant galimybę skatinti konkurenciją ir taip pagerinti paslaugų kokybę.
  5. VGVPT kontrolės mechanizmas dirba silpnai. Pvz.: Olandijoje dirba tik vienas valstybinis inspektorius visoje Olandijos gyvulių populiacijoje.
  6. Nevykdomi teisės aktai. Pvz.: 2011 m. gegužės 26 d. Nr.1A-15 įsakymu priimtos karvių eksterjero vertinimo taisyklės, tačiau iki šiol pakeitimai neįvesti. 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3D-88 patvirtintas kraujo dalių skaičiavimas, jis nevykdomas iki šiol.
  7. Ūkininkams nepristatytos “Lietuvos veislininkystė” vizijos ir perspektyvos.

 

 Jeigu norime, kad veislininkystė vyktų Lietuvoje kaip išsivysčiusiose šalyse, reikalingas didesnis dėmesys šiai jautriai šakai, todėl pageidaujame, kad šis klausimas butų svarstomas atskirai.

  

LŽGGA Tarybos pirmininkas

Jonas Vytautas Lingys

 

LJGGA Tarybos pirmininkas

Dr. Vilius Žiogas

 

LGVA direktorius

Dr.Edvardas Gedgaudas