English (United Kingdom)   Lithuanian
M E S   A T V I R I   V I S I E M S   G A L V I J Ų   A U G I N T O J A M S   ! 

Naujienos

LGVA kviečia į nemokamą seminarą ūkininkams, Rokiškyje!

 

Lietuvos galvijų veisėjų asociacija kviečia į nemokamą

seminarą ūkininkams

 „Ūkio ekonominio efektyvumo didinimas“

Seminaro temos:

1.Raciono dirbtuvės ( Tomas Karalis, „Alltech technologijos“)

2.Genetikos pasiekimų pritaikymas ūkyje (Edvardas Gedgaudas, LGVA direktorius)

3.Mikroelementų svarba karvių sveikatingumui (Vilmantas Navickas, „Bolagri“)

4.Diskusijos

*Seminaro dalyviams bus išduodami dalyvavimo seminare sertifikatai

Seminaras įvyks š.m. gegužės 8 d. (ketvirtadienį) Rokiškio miesto Savivaldybės I a. salėje (Rokiškis)

Seminaro pradžia -  11:00 val.

 

 

Lukšių žemės ūkio bendrovės pastangos sugrįžo parodos medaliu!

 

-Pieno ūkio sėkmė – geros genetikos, kontroliuojamos ir produktyvios piendavės, - kalba Lukšių (Šakių r.) žemės ūkio bendrovės direktorius Jonas Pranaitis ir gyvulininkystės padalinio vadovas Kastytis Krištolaitis.

Pažangi Lukšių žemės ūkio bendorvė, kasdien į rinką patiekiantis po 23 t pieno žaliavos, investuoja į veislininkystę, naujausias technologijas, plečia produktyvių pieninių galvijų bandą. Neseniai Kaune vykusioje tarptautinėje parodoje „Agrobalt 2014“ viena ūkio holšteinų veislės telyčia įvertinta aukso medaliu.

Pasak K. Krištolaičio, tai visos Lukšių bendrovės darbo įvertinimas. Ūkyje užauginti produktyvią veislinę karvę pareikalauja ir laiko, ir lėšų, o atsieina apie penkis tūkstančius litų. Kiekvienas šeimininkas galvoja apie savo ūkio ekonomiką, todėl rūpestis galvijų banda turi būti pamatuotas ir atsakingas. Pavyzdžiui, aukso medaliu parodoje apdovanotosios juodmargės motina per laktaciją atseikėdavusi po 9,5 tūkst. kg pieno, tėvas parinktas pagal ištvermingumą, puikų eksterjerą ir vaisą. Pastaruoju metu Lukšių žemės ūkio bendorvės pieno ūkyje laikoma 1660 galvijų, iš jų – 870 melžiamų holšteinų veislės karvių. Bandoje yra piendavių, per laktaciją atseikėjančių ir 14 tūkst. kg pieno. Gerą paskatą ūkiui pasirinkti teisingą veiklos kryptį teikia Lietuvos galvijų veisėjų asociacija (LGVA), kurios tarybos narys yra K. Krištolaitis. Seminarai, dalykinės kelionės, parodos šalyje ir užsienyje – visa tai lemia teisingą verslo strategiją ir pienininkystės kaštų balansą. Kiekvieną pavasarį Lukšių pieno ūkyje vyksta pirmaveršių karvių „grožio konkursai“: Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos sudaryta specialistų ir mokslininkų komisija vertina piendavių eksterjerą, kitas savybes. „Sistemiškas darbas duoda rezultatą“, - pripažįsta K. Krištolaitis, jau du dešimtmečius dalyvaujantis asociacijos veikloje.

LGVA tarybą sudaro tikras šalyje žinomų pienininkystės ūkių šeimininkų „žvaigždynas“: Viktorija Švedienė, Albinas Šneideris, Saulius Gaidžiūnas, Ina Juozulynienė, Tomas Raudonius, Jūratė Širvinskienė, Ieva Stanienė, Romualdas Karazinas, Vaidotas Kiniulis, Alfredas Mikalauskas. Tai ne šiaip sau ūkininkai – tai reiškinys Lietuvos agroversle.

K. Krištolaičio įsitikinimu, mokslo žinios, patirties sklaida, ūkių partnerystė – visa tai stiprina kiekvieno paskiro ūkio ir visos šalies pienininkystės sektorių.

-Tokie pieno ūkiai kaip Lukšių žemės ūkio bendrovėje – ir valstybės stabilumui turi įtakos, - pastebi LGVA direktorius dr. Edvardas Gedgaudas. Pasak mokslininko, ne iš piršto laužtos kalbos apie pienininkystės ūkių perspektyvą. Dėl galvijų supirkimo kainų pokyčių, kuriuos stebėjome per pastaruosius kelerius metus, nemažai veršelių išvežta į užsienį. Gyvulininkystės sektoriui suduotas stiprus smūgis. Pieningą karvę išauginti reikia laiko, pastangų, lėšų. Smagu, kad Lukšių pieno ūkio telyčia parodoje „Agrobalt 2014“ buvo atrinkta iš daugelio, eksponuotų gyvulininkystės paviljone. Žemės ūkio ministerija deklaruoja prioritetą gyvulininkystei – didelių investicijų ir ilgalaikės grąžos reikalaujantį sektorių.

Autoriaus nuotraukos

„Ne viena ūkio piendavė verta parodų ir apdovanojimų“, - sutaria Lukšių žemės ūkio bendorvės direktorius Jonas Pranaitis ir gyvulininkystės padalinio vadovas Kastytis Krištolaitis.


J. Adomaitis ("Ūkininko patarėjas")

Nemokamas LGVA seminaras ūkininkams Šilalės r.!

 

Lietuvos galvijų veisėjų asociacija kviečia į nemokamą

seminarą ūkininkams

 „Ūkio ekonominio efektyvumo didinimas“

 Seminaro temos:

  1. 1.Genetikos pasiekimų pritaikymas ūkyje (Edvardas Gedgaudas, LGVA)
  2. 2.Raciono dirbtuvės ( Tomas Karalis, „Alltech technologijos“)
  3. 3.Pagrindiniai pienininkystės sėkmės principai (Tomas Raudonius, ūkininkas)
  4. 4.Diskusijos

*   Seminaro dalyviams bus išduodami dalyvavimo seminare sertifikatai

     Seminaras įvyks š.m. balandžio 28 d. (pirmadienį) Juodainių kaimo Bendruomenės salėje

     (Laukuvos sen., Šilalės r.).

      Seminaro pradžia -  10:00 val.

      Po seminaro, bus galimybė pritaikyti įgytas žinias praktikoje.

      Apsilankymas ūk. Arvydo Budgino ūkyje.

 

Laimi modernios technologijos ir galvijininkystės plėtra!

 

Š.m. balandžio 3 d. Žalgirio arenos amfiteatre kartu su ,,AgroBalt 2014” aukso medaliais ir diplomais iškilmingai apdovanoti ir pirmą kartą parodos

metu surengto ,,Geriausiojo pieno ūkio“  ir ,,Geriausiojo mėsos ūkio“ konkurso laureatai.

Žemės ūkio ministro prof. Vigilijaus Juknos iniciatyva, siekiant formuoti patrauklų gyvulininkystės sektoriaus įvaizdį šalyje ir užsienyje, gyvulininkystės diegti ūkiuose

mokslo laimėjimus ir inovacijas, tobulinti ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą, rengiantis  parodai ,,AgroBalt 2014“, pirmą kartą organizuotas konkursas

„Geriausiasis 2013 m. pieno ūkis“ ir „Geriausiasis 2013 m. mėsos ūkis".

Pienininės galvijininkystės plėtra ir produktyvumas:

Konkurso nominacijai „Geriausiasis 2013 m. pieno ūkis“ laimėti paraiškas pateikė 10 pieninės gyvulininkystės ūkių: Adelės Adamonienės ūkis, Petro Aukštikalnio ūkis,

Dalios Ėmužytės ožkininkystės ūkis, Kubilių ŽŪB, Lukšių ŽŪB, Padovinio ŽŪB, Papilės ŽŪB, Ramutės Razmienės ūkis, Upytės eksperimentinis ūkis, ŽŪB „Draugas“.

Daugiausia balų surinko Petro Aukštikalnio pieno ūkis už sėkmingą pieninės galvijininkystės vystymą. Jis nominuotas kaip „Geriausiasis 2013 m. pieno ūkis“.

II vietą laimėjo Papilės žemės ūkio bendrovė už sumanų ir kruopštų darbą siekiant gerų pieninės galvijininkystės produktyvumo rodiklių. Bendrovei teko ir nominacija

„Geriausiasis 2013 m. pieno ūkis“.

III vieta atiteko Adelės Adamonienės ūkiui už indėlį diegiant modernias technologijas pieninės galvijininkystės ūkyje, taip pat ir nominacija „Geriausiasis 2013 m.

pieno ūkis“.

Visi laureatai apdovanoti žemės ūkio ministro prof. V. Juknos padėkos raštais.

Žemės ūkio ministras prof. V. Jukna labai džiaugėsi konkursu, kuris formuoja palankią aplinką gyvulininkystės ūkiams plėtoti, kuria patrauklų gyvulininkystės sektoriaus

įvaizdį šalyje ir užsienyje. Sveikindamas laureatus, ministras atkreipė dėmesį, kad konkurse labiausiai buvo atsižvelgiama į mokslo laimėjimų ir inovacijų diegimą ūkiuose.

V. Jukna dėkojo ir laureatams, ir visiems dalyvavusiems konkurse už nelengvą triūsią šiame Lietuvai itin svarbiame sektoriuje ir linkėjo, kad sektųsi įgyvendinti visus

kūrybinius sumanymus, kurie palengvintų darbą ir leistų pasiekti didesnio ūkininkavimo efektyvumo.

Visuotinis LGVA narių susirinkimas

 Š.m. kovo 13 d., Karpynėje, įvyko kasmetinis Lietuvos Galvijų Veisėjų Asociacijos ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo LGVA asociacijos nariai, ūkininkai iš visos Lietuvos taip pat įmonių, teikiančių ūkininkams prekes bei paslaugas, atstovai. Į ataskaitinį susirinkimą atvyko svečiai: LR Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas S. Dimaitis, ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų ir pieno kvotų apskaitos departamento vadovė D. Beinorienė, LSMU Veterinarijos Gyvulininkystės technologijų katedros dekanas R. Stankevičius, VGVPT Raseinių ir Jurbarko veislininkystės inspektorė V. Šimulynienė ir kt.

Susirinkimą pradėjo LGVA tarybos prezidentė V. Švedienė. LGVA direktorius E. Gedgaudas pristatė asociacijos veiklos 2013 m. ataskaitą, o buhalterė L. Rėderienė - 2013 m. finansinę ataskaitą.

Susirinkimui pranešimą „Ūkis iš praeities..“ apie savo šeimos verslo vystymą ir pasiektus rezultatus  paruošė LGVA narys, ūkininkas V. Kiniulis, kuris pristatė pieno ūkio moto – Šlepetėmis aplink ūkį (Powerpoint prezentacija). Savo žiniomis ir įžvalgomis finansų bei paskolų tematika, su ūkininkais ir renginio svečiais, dalinosi DNB banko Kauno verslo regiono verslo klientų grupės vadovė J. Adomaitienė (Powerpoint prezentacija). Taip pat patarimų ūkininkams negailėjo ir pranešimą tema „Paramos už deklaruotus plotus administravimo aktualijos 2014 m.“ pristatė NMA atstovė R. Danė (Powerpoint prezentacija). Lietuvos-Vokietijos UAB „Litgenas“ direktorius G. Kascėnas pateikė  pranešimą – analizę apie Produktyviausias 2013 m. Lietuvos karves (Powerpoint prezentacija).

Asociacijos nariai vienbalsiai pritarė tradicinio LGVA sąskrydžio 2014 metų liepos mėnesį organizavimui.

Renginį užbaigė LGVA surengta loterija, kurios metu, ūkininkas iš Telšių r. Stepas Lukoševičius  laimėjo kelionę į nuostabųjį gėlių paradą Olandijoje!

LGVA kolektyvo vardu, dėkojame dalyvavusiems!

Iki pasimatymo “AgroBalt” ir “Ką pasėsi?” parodų metu!

More Articles...