Daugumai jau teko girdėti, jog remiantis pagalbos veislininkystei taisyklėmis, nuo 2024 m. gegužės 1 d. už pieninių veislių galvijų produktyvumo tyrimus iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų bus apmokama tik už veisimo programoje dalyvaujančių pieninių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimus.

Tai reiškia, kad asociacijoms nepriklausantys galvijų veisėjai už produktyvumo tyrimus pilną kainą 100 proc. turės mokėti patys. Dėl šios priežasties kiekvienam galvijų laikytojui svarbu priklausyti aociacijai, vykdančiai veisimo programą.

Kviečiame susipažinti su LGVA Holšteinų veisimo programa bei Žalmargių holšteinų veisimo programa ir tinkamai pasirinkti!