Š. m. kovo 9 d. Karpynėje Lietuvos galvijų veisėjų asociacija, įgyvendindama per Lietuvos kaimo tinklą finansuojamą projektą „Gerosios KPP patirties sklaida ir plėtra bei galimybės ūkininkams” organizavo konferenciją „Gerieji KPP pavyzdžiai. Iššūkiai ir galimybės ūkininkams.” Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su geraisiais KPP paramos pavyzdžiais 2014-2020 programos laikotarpiu, buvo aptartos ir išdiskutuotos kilusios problemos bei iššūkiai, tokiu būdu didinant KPP žinomumą ir skatinant aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, pristatytos besibaigiančio finansinio laikotarpio ūkininkams aktualios priemonės, aptarta, kaip tvarus ūkininkavimas prisideda prie galimybes naudotis KPP priemonėmis. Konferencijoje dalyvavo 91 ūkininkas/suinteresuotas asmuo. Visi konferencijos dalyviai gavo KPP priemones ir Lietuvos kaimo tinklą viešinančią atributiką: lankstinukus, marškinėlius.

LGVA konferencijos akimirkos
Geruosiais KPP pavyzdžiais ir patirtimi dalinosi ūkininkai D. ir J. Martišiai
ES investicinės paramos galimybes gyvulininkystės ūkiams 2023 metais pristatė  V. Gomoliauskienė, LŽŪKT Verslo ekonomikos skyriaus vadovė

Apie projektą. Projektas „Gerosios KPP patirties sklaida ir plėtra bei galimybės ūkininkams“ skirtas esamiems ir potencialiems paramos gavėjams – Lietuvos ūkininkams. Projektu siekiama atkreipti dėmesį, kad ES parama kaimo plėtrai yra skirta tiek smulkiems ūkininkams, tiek įmonėms ar kooperatyvams. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų, kooperacijos skatinimas, parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti – tai tik keletas temų, kurios bus pristatytos ir aptartos 2 konferencijų apie KPP tendencijas, aktualijas, gerąją patirtį ir naujoves, metu. Su konferencijų dalyviais bus aptariami tiek kasdienė ūkininkavimo praktika ir iš jos kylančios problemos, tiek ir globaliniai klausimai, tokie kaip klimato kaita. Su ūkininkams aktuliomis KPP paramos priemonėmis bus supažindami ir vienos didžiausių žemės ūkio parodų „Ką pasėsi 2023“ LGVA stendo lankytojai.  Planuojama, kad visų renginių metu dalyvaus ir prie KPP žinomumo didinimo ir gerosios patirties sklaidos tokiu būdu prisidės apie 400 ūkininkų, projekto renginių dalyvių.

Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.