Informuojame, kad Žemės ūkio ministerija parengė ir skubos tvarka pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisyklių patvirtinimo“ projektą Nr. 20-9499 (toliau – Projektas).

Projekte numatyta teikti pagalbą pieno gamintojams už 2020 m. birželio–rugsėjo mėn. patirtus nuostolius dėl žalio pieno pardavimo pajamų praradimo, jei tuo metu  (skaičiuojant kiekvieną mėnesį atskirai) pajamos buvo bent 5 proc. mažesnės negu 2017–2019 m. atitinkamo mėnesio pajamos. Pagalba būtų teikiama pieno gamintojams, kurie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d., kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre 2020 m. birželio 1 d. buvo 150 ir daugiau registruotų pieninių karvių.

Numatoma, kad žalio pieno pardavimo pajamų praradimas būtų skaičiuojamas kaip 2017–2019 m. tam tikro mėnesio, už kurį prašoma kompensuoti patirtus nuostolius, vidutinių pardavimo pajamų, tenkančių vienai parduoto žalio pieno tonai, ir 2020 m. to paties mėnesio pardavimo pajamų, tenkančių vienai parduoto žalio pieno tonai, skirtumas, padaugintas iš 2020 m. tam atitinkamą mėnesį parduoto žalio pieno kiekio.

Paramos teikimo administravimą ir įsipareigojimų vykdymo priežiūrą atliktų Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Paraiškas pieno gamintojai galėtų teikti tiesiogiai NMA: 2020-08-01–2020-08-31 – už birželio–liepos mėn. ir 2020-10-01–2020-10-31 – už rugpjūčio–rugsėjo  mėn. patirtus nuostolius.

Pastabas bei pasiūlymus dėl šio Projekto prašome Jūsų teikti iki 2020 m. birželio mėn. 30 d., el. paštu – m.rezgys@zur.lt

Nuoroda į Projektą –  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/15b23380b55111ea9a12d0dada3ca61b

 

Pagarbiai

Modestas Rezgys

 

Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkas

Tel. 8-37 409 370

Mob. 8-699-17769

El. p. m.rezgys@zur.lt

_________________________________________________

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

K. Donelaičio g. 2, 44213 Kaunas

www.zur.lt

www.facebook.com/zemesukiorumai/