Žemės ūkio rūmų informacja:

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti pasitarime, kuriame numatoma aptarti šiuos klausimus:

  1. Dėl leidimo rišti galvijus tvartiniu laikotarpiu. Nuo 2022 m. sausio 1 d. pradėtas taikyti 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848 dėl kurio pasikeitė ir dalies išimtinių gamybos taisyklių nuostatos. Minėto reglamento II priedo II dalies 1.7 punkte apibrėžta, kad draudžiama rišti arba izoliuoti ūkinius gyvūnus, išskyrus atvejus, kai dėl pagrįstų veterinarinių priežasčių atskirus gyvūnus reikia pririšti arba izoliuoti ribotą laikotarpį.

Numatoma, kad kompetentingos institucijos gali leisti rišti ūkiuose, kuriuose yra ne daugiau kaip 50 gyvūnų (išskyrus jauniklius), auginamus galvijus, jei neįmanoma galvijų laikyti grupėmis, atitinkančiomis jų elgesio reikalavimus, tačiau su sąlyga, kad ganymo laikotarpiu jie galėtų patekti į ganyklas ir, kai ganymas neįmanomas, būtų išgenami į diendaržius bent dukart per savaitę. Tačiau pažymėtina, kad leidimas būtų suteikiamas tik tokiems ūkiams, kuriuose yra laikoma ne daugiau kaip 50 suaugusių galvijų, neskaičiuojant jauniklių.

Praėjusių metų pabaigoje, galvijus laikantys žemės ūkio subjektai gavo pranešimus iš VšĮ „Ekoagros“, kad jeigu galvijų laikymo būdas nebus pakeistas į palaidą arba iki 2022 m. sausio 31 d. nebus gautas atitinkamas leidimas, VšĮ „Ekoagros“ panaikins galvijų sertifikavimą, nes veikla neatitiks minėto reglamento reikalavimų.

  1. Dėl tiesioginių išmokų pagrindinės išmokos sumos ribojimo. Tiesioginės išmokos yra viena iš svarbiausių Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) priemonių, kuriai tenka didžiausi finansiniai ištekliai. Tiesioginės išmokos garantuoja žemės ūkio produktų gamintojams minimalias pajamas dėl rinkose vykstančių sudėtingų procesų, nepastovių žemės ūkio produktų supirkimo kainų.

2021 m. gruodžio 2 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115, kurio 17 straipsnyje numatomi išmokų dydžio apribojimo ir proporcingo mažinimo variantai – valstybės narės gali apriboti bazinės pajamų paramos tvarumui didinti, skirtinos ūkininkui konkrečiais kalendoriniais metais, dydį.

Pasitarimas vyks nuotoliniu būdu š. m. sausio mėn. 12 d. (trečiadienį), nuo 13 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“.

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting___________________________________________________________________________

Taip pat informuojame, kad renginyje dalyvauti kviečiami Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, viešosios įstaigos „Ekoagros“ atstovai bei žemės ūkio subjektai.

Kreiptis:

Modestas Rezgys

Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkas

Tel. 8-37 409 370

Mob. 8-699 177 69

El. p. m.rezgys@zur.lt