Vidinės vertės svarbiausios ne tik žmonėms, bet ir gyvuliams. Tik tas, kuris bandą genetiškai gerai pažįsta,

gali pilnai išnaudoti bandos potencialą ir pasiekti maksimalią veisimo pažangą. Naudodamiesi genominėmis

veislinėmis vertėmis moteriškos lyties gyvuliams nuo šiol galite priimti tikslesnius sprendimus ir optimizuoti

savo strategiją – nuo poravimo ir apsėklinimo iki realizavimo rinkoje.

Kas yra bandos vertinimas?

Bandos vertinimui atliekamas genominis jos moteriškos lyties gyvulių ausies mėginių tyrimas. Tokiu būdu jau jaunai telyčaitei turite patikimą informaciją apie gyvulio savybes, kurią galite tikslingai panaudoti selekcijai ir poravimui

Skirtingos bandos vertinimo galimybės:

 Visi moteriškos lyties gyvuliai nuo tam tikros nustatytos datos

 Visi turimi moteriškos lyties gyvuliai

 Visi moteriškos lyties jaunikliai ir pirmą kartą laktuojančios karvės iki 200-osios laktacijos dienos

 Visos pirmą kartą laktuojančios karvės iki 200-osios laktacijos dienos

Kuo naudingas bandos vertinimas?

Bandos vertinimas jums padės genetiškai pagerinti bandą, pasiekti veisimo tikslus ir atrasti jums tinkamą veisimo, sėklinimo ir realizavimo rinkoje strategiją.

Saugesnė selekcija

Paimkime mažą pavyzdį: turite du veršelius, kurie savo kilme ir išvaizda praktiškai nesiskiria. Dėl tam tikrų faktorių (pvz., dėl riboto vietos, pašarų rezervo) galite užauginti tik vieną iš jų. Turite apsispręsti. Bet kaip? Tikriausiai iki šiol sprendėte pagal išvaizdą, motinos produktyvumą ir kliovėtės savo intuicija. Žinoma, tokiu būdu dažnai nuspręsdavote teisingai. Tačiau galima dar geriau: jūs užsakote abiejų gyvulių įvertinimą ir netrukus gaunate genomines veislines vertes. Turėdami informaciją apie melžimo lengvumą, ūkinio naudojimo trukmę arba, pavyzdžiui, tešmens sveikatą, tiksliai žinosite, kuris iš dviejų veršelių jūsų bandai tinka labiau, o kitą veršelį atitinkamu metu galėsite parduoti.

Tikslingesnis sėklinimas

Mes galime žengti dar vieną žingsnį pirmyn. Jei žinome, kurie mūsų gyvuliai yra geriausi, galime juos tikslingai rinktis sėklinimui seksuota sperma arba embionų transplantavimui. Tokiu būdu galime dar labiau paspartinti veislinę pažangą, o tai reiškia, kad jūsų banda gali būti pagerinta dar greičiau. Tuo pačiu Jūs žinosite, kurie gyvuliai yra mažiau vertingi ir galėsite juos realizuoti rinkoje arba panaudoti sėklinimui mėsinių veislių galvijų sperma.

Ekonominė nauda

Koncentruotis į genetinį bandos gerinimą turėtumėte ir ekonominiais sumetimais. Lentelėje apačioje matyti, kad genetiškai geriau įvertinti gyvuliai geresniais rodikliais pasižymi ir „tvarte“ – geresnis produktyvumas, mažiau problemų, taigi daugiau ekonominės naudos.

Kaip vyksta bandos vertinimas?

Jei susidomėjote MASTERRIND bandos vertinimu, kreipkitės į artimiausią konsultantą. Jis Jums mielai patars ir kartu su Jumis sudėlios Jūsų ūkiui ekonomiškai naudingiausią poravimo, sėklinimo ir realizavimo rinkoje strategiją. Po sutarties sudarymo konsultantas perima pirmąjį ausies mėginių užsakymą ir Jūsų ūkyje demonstruoja kaip vyksta mėginio paėmimas. Atlikus DNR analizę ir veislinių verčių vertinimą, genomines veislines vertes matysite bandos valdymo programoje NetRind Genom. Veislinės vertės vertinamos kiekvieną savaitę, todėl šiuo metu mūsų logistika greičiausia rinkoje. Kokius duomenis aš gausiu ir ką man su jais veikti? Jūs gausite duomenis apie aktualias veislines vertes, požymių kompleksus ir t.t. Tačiau ne tik tai. Naudos iš to Jūs gausite visą gyvenimą, nes visi ateityje gauti duomenys (pvz., apie paveldimus trūkumus) bus pridedami ir jau įvertintiems gyvuliams.

NetRind Genom portale gausite priėjimą prie savo gyvulių duomenų ir bendradarbiaudami su konsultantu galėsite net susikurti savo veisimo indeksus. Šiame Jūsų ūkio veisimo indekse būtų atsižvelgiama į būtent Jums svarbius požymius. Be to, galėsite savo bandą genetiškai palyginti su kitų ūkių bandomis. Nuo 2019-ųjų balandžio prieinamas sveikatingumo veislinės vertės taip pat galėsite bet kuriuo metu peržiūrėti ir panaudoti selekcijai ar poravimui.

Duomenys suteikia saugumo

Praeityje jauni gyvuliai dalyvauti selekcijoje galėjo tik remiantis kilmės indeksu Pedigree-Index (PI), o šiandien bandos vertinimui gaunamos gerokai patikimesnės genominės veislinės vertės.

Pilnas paketas

Kad bandos vertinimo privalumus išnaudotumėte iki galo, siūlome optimizavimo įrankius.

Preciziškas poravimas su MASTER-BAP Atlikus bandos vertinimą gaunamas pilnas genetinis gyvulio profilis, kurį galima tikslingai panaudoti parenkant bulius su MASTER-BAP programa ir pasinaudoti šiais privalumais:

 Atsižvelgiama ne tik į fenotipą (išorinę išvaizdą), bet ir į genotipą („vidines vertes“).

 Lyginant su įprastu poravimu, selekcijoje mažiau dominuoja eksterjeras. Į pirmą planą iškeliami

funkciniai požymiai.

 Atsižvelgiama į ypatingus genetinius požymius (pvz., beragystė, žalmargiškumo faktorius, haplotipai).

 Išvengiama giminingo veisimo, rizikingų poravimų ir paveldimų defektų.

Su GENO daugiau pajamų

Kartu su MASTERRIND bandos vertinimu kiekvienas gyvulys papildomai gaus mūsų sukurtą veislinę vertę GEN€O. Ši vertė nurodoma eurais, ja išreiškiamas ekonominis gyvulio pranašumas remiantis jo įgimtomis genetinėmis savybėmis. Tokiu būdu iš pirmo žvilgsnio matosi, kurie gyvuliai gali labiausiai papildyti piniginę – dėl savo produktyvumo (pvz., genetiškai nulemto didesnio primilžio), ilgesnės ūkinio naudojimo trukmės ar mažesnių išlaidų dėl retesnių susirgimų.