Žemdirbiai patys spręs, kurią nevyriausybinę organizaciją paremti

Šiemet deklaruojančių žemės ūkio naudmenas ir pasėlius ūkininkų lauks naujovė – jie galės patys savo noru pasirinkti, kurią savivaldos organizaciją nori paremti, praneša Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).

Naujosios Savanoriško paramos skyrimo ūkininkus vienijančioms asociacijoms tvarkos tikslas yra suteikti pareiškėjams galimybę skirti dalį išmokų kaip paramą ūkininkus vienijančioms organizacijoms, kurios atstovauja jų interesams. Pasirinktai asociacijai ar kelioms asociacijoms nuo kiekvieno pagrindinei tiesioginei išmokai gauti deklaruoto viso hektaro skiriamas 1 euras.

ŽŪM siekia, kad šia paramos galimybe galėtų pasinaudoti tik tos asociacijos, kurios iš tiesų yra susijusios su žemės ūkio veikla ir atstovauja žemdirbių interesams.

Ši iniciatyva kilo iš pačių žemdirbių ir diskusijos šia tema vyko jau nuo praėjusių metų. „Noriu pabrėžti, kad ŽŪM neskiria prioriteto jokiai žemdirbių organizacijai – šiame numatomame paramos skyrimo mechanizme visos organizacijos traktuojamos vienodai. Mūsų ūkininkai galės patys nuspręsti, ar skirti ir kam skirti numatytą paramą,“ – teigia žemės ūkio ministras Andrius Palionis.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pačioms organizacijoms nereikia niekur kreiptis ar registruotis, tačiau jos iki einamųjų metų kovo 1 d. privalo būti įregistruotos Juridinių asmenų registre ir iki 2020 m. spalio 1 d. įgyti paramos gavėjo statusą. Nacionalinė mokėjimo agentūra į asociacijas gali kreiptis su prašymu pateikti detalesnę informaciją (atsiskaitomosios sąskaitos numerį ir kt.).

Ministras tikisi, kad nauja tvarka ne skatins konkurenciją, o kaip tik prisidės prie žemdirbių aktyvumo ir savivaldos stiprėjimo. Šiuo metu nemažai ūkininkų nepriklauso jokiai žemdirbių interesams atstovaujančiai organizacijai.  Žemės ūkio ministerija siekia, kad visiems  žemdirbiams – ir mažiems, ir stambiems – būtų atstovaujama, būtų ginami jų interesai.

O jeigu taip atsitiks, kad ūkininkas padarys pažeidimų ir Nacionalinė mokėjimo agentūra po kurio laiko privalės susigrąžinti jam išmokėtą paramą,  kartu bus susigrąžinta ir ta suma, kurią žemdirbys pervedė norimai žemdirbių organizacijai. Tai valstybei nekainuos jokių papildomų kaštų, nes bus pasinaudota jau veikiančiomis informacinėmis paramos administravimo sistemomis. O pačios organizacijos apie grąžintiną paramą informuojamos nebus.

K v i e č i a m e paremti Lietuvos galvijų veisėjų asociaciją – skirti nuo kiekvieno pagrindinei tiesioginei išmokai gauti deklaruoto viso hektaro 1 eurą.

Parama būtų naudojama LGVA renginių, seminarų, mokymų , parodų ir kelionių išlaidoms padengti.
Iš anksto dėkojame ! 

Šaltinis: https://www.agroeta.lt/zemdirbiai-patys-spres-kuria-nevyriausybine-organizacija-paremti?fbclid=IwAR3ENIMc9TOQ44FaC5y4i5bEkMkI2vv-b_eN5yksaAKon5224CpsiFsZoOk