Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–gruodžio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–gruodžio mėn. iš 17 898 pieno gamintojų supirko 1 346,36 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–gruodžio mėn. – 1 339,59 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno, o 2018 m sausio–gruodžio mėn. – 1 355,99 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–gruodžio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,5 proc., arba 6,76 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. gruodžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,4 proc., arba 0,42 tūkst. t.

visą straipsnį ir pilną informaciją galite rasti:

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų dvylika mėnesių – Pieno apskaita ir parama už pieną (vic.lt)