Nesvarbu, ar susiduriame su kylančio viruso pandemija, ar kasdieniniais darbais ūkyje, rankų plovimas yra paprasta, tačiau neįkainojama apsaugos priemonė kiekvienam!

Ligos daugeliui ūkininkų nėra lengvas iššūkis, todėl išlikti sveikiems yra būtina. Plėtoti ir įgyvendinti higienos praktiką gali būti naudinga visiems, apsaugoti žmones nuo gyvūnų pernešamų ligų, ir atvirkščiai, nes ūkininkai saugo savo gyvūnus nuo žmonių platinamų ligų. Ligos, įgyjamos sąlyčio su gyvūnais metu, vadinamos zoonozinėmis ligomis.Tam tikros zoonozinės ligos gali atsirasti dirbant pieno ūkiuose. Vieno naujausio tyrimo autoriai išnagrinėjo veiksnius, susijusius su zoonozinių ligų prevencija per socialinę ir ekologinę aplinką Kolorado pieninių pienininkystės ūkio darbuotojams (Palomares Velosa ir kt., 2020). Jie taip pat patvirtino tam tikrų patogenų profesinį poveikį. Šiame tyrime žinios ir rizikos suvokimas buvo nustatyti kaip apsauginiai veiksniai. Ši išvada patvirtina tai, kad švietimas apie zoonozių prevenciją yra įtrauktas į darbuotojų mokymą. Kitas įdomus jų apklausos rezultatas buvo tas, kad daugiau respondentų (64%) išreiškė susirūpinimą perduoti ligą savo šeimai, nei susirūpino patys užsikrėsti zoonozine liga (49%).Žinios apie zoonozės plitimą yra sritis, kurioje reikia daugiau švietimo. Įvairių Airijos ūkininkų tyrimas parodė, kad dauguma atsakiusiųjų nežinojo, kad zoonozė pasireiškia nuo gyvūno, ir dar mažiau respondentų suprato, kad sveiki gyvūnai gali būti zoonozių infekcijos šaltinis (Mahon ir kt., 2017 m.). Kita tyrėjų grupė apžvelgė darbuotojų iš daugelio kiaulių ir paukštininkystės ūkių rankų plovimo praktiką (Odo ir kt., 2015). Respondentų, kurie nurodė, kad visada nusiplauna rankas po kontakto su gyvūnais, ūkiai labai skyrėsi. Vidutiniškai tik 42% atsakė, kad nuolat plauna rankas. Ne visi ūkio vadovai turi galimybę apmokyti darbuotojus higienos ir švaros, todėl tiriamos kitos informacijos perdavimo galimybės. Pvz., Siekiant padidinti pieno darbuotojų saugos praktiką, buvo naudojamos mobiliosios technologijos arba m-mokymasis (Rodriguez ir kt., 2018). Higiena, švara ir asmeninių apsaugos priemonių naudojimas buvo įtraukti į šį mobiliojo mokymosi projektą. Norintiems gauti daugiau informacijos, Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC) turi tinklalapį, kuriame yra vaizdo įrašai, veikla ir mokymo medžiaga, skirta rankų plovimui.Žemės ūkio pramonė nuolatos stebi kylančius patogenus, naujus plitimo kelius ir stengiasi apsaugoti mūsų maisto atsargas, nustatydama apsaugos priemones. Higienos praktika yra pagrindinis universalus elementas, kurį turėtų naudoti visi.

Štai keli pasiūlymai jūsų ūkiui:·

Vystykite ir mokykite visus ūkyje dirbančius asmenis laikytis standartinių darbo procedūrų (SOP), įskaitant higieną ir rankų plovimo procedūras, paaiškinančias, kaip ir kada naudoti pirštines, paskirtus darbo drabužius, valyti batus, prižiūrėti žaizdas ir pranešti vadovybei apie ligą.·

Pasirūpinkite higenos piremonėmis, kad būtų šilto vandens, muilo, popierinių rankšluosčių ar rankų džiovintuvų.·

Periodiškai peržiūrėkite higienos praktiką ir rekomendacijas su ūkio darbuotojais ir šeimos nariais. ·

Sukabinkite higienos laikymosi priminimus ir instrukcijas šalia kriauklių.·

Pasirūpinkite, kad rankų plovimo priemonės būtų prieinamos. ·

Peržiūrėkite pirštinių naudojimo SOP. Atminkite, kad pirštinės gali būti užteršimo šaltinis, jei jos netinkamai naudojamos. Tinkamas rankų plovimas vis dar reikalingas, net jei naudojamos ir pirštinės.·

Būkite budrūs stebėdami bandos sveikatą. Su kolegomis ir ūkio darbuotojais sustiprinkite geros higienos praktikos svarbą dirbant su sergančiais gyvūnais.