2020 m. balandžio mėnesio genetiniiuose vertinimuose įvyko keletas pakeitimų. Pieninių galvijų veisėjų taryba (CDCB) prieš balandžio mėn. genetinių vertinimų paskelbimą, informavo, kad bus pasikeitimų Veršiavimosi lengvumo indekse. Mokslininkai teigia, kad dėl to, veršiavimosi lengvumo indeksas  bus dar tikslesnis. Veršiavimosi lengvumas – tai procentinė dalis, tenkanti sunkiai besiveršiuojančioms telyčioms, kai jos veršiuojasi pirmą kartą. Per pastaruosius 30 metų, nuo tada, kai šis požymis buvo pirmą kartą pristatytas, yra padaryta teigiama genetinė pažanga. Mokslininkų atlikti tyrimai pateikė išvadą, kad Holšteinų ir Švicų veislėms pastaruosius metus  sumažėjo sunkių veršiavimųsi lyginant su ankstesniais  metaisDaugelį metų  buliaus veršiavimosi indekso (SCE) vidurkis buvo 8%. Tačiau naudojant naują modelį svarbu suprasti, kad ši vertė neatspindi tikrojo sunkių veršiavimosi atvejų skaičiaus. Diagramoje pateiktoje žemiau parodytas  Holšteinų veršiavimasis per pastaruosius 30 metų. Sunkių veršiavimosi atvejų žymiai mažiau, ko pasėkoje pagerėjo ir veršiavimosi lengvumas.

Renkantis bulius su įvairiais gerais ar labai gerais indeksais, nereiktų vengti pasirinkti buliaus, kurio prognozuojama perdavimo galimybė (PTA) yra didesnė kaip 8%. Bulių klasifikacija nesikeičia, kol nepradedama lyginti vieno buliaus SCE su kito buliaus SCE. Kalbant apie patelių sėklinimą, bulius kurio veršiavimosi lengvumas yra didesnis nei vidutinis, veršeliai vis tiek gims smulkesni, lyginant su buliumi, kurio veršiavimosi lengvumas yra mažesnis nei vidutinis.

Taip pat atminkite, kad jeigu prieš šiuos genetinių vertinimų pasikeitimus savo bandoje naudojote bulių ir neturėjote problemų su sunkiais apsiveršiavimais, galite ir toliau naudoti pasirinktą bulių.Per pastaruosius 16 metų labai sumažėjo sunkių veršiavimųsi skaičius pieninėse bandose, todėl Pieninių galvijų veisimo tarybai  (CDCB)  reikėjo priimti kai kuriuos modelio pakeitimus ir tai, kaip išreikšti prognozuojamą perdavimo galimybę (PTA). Indeksų reikšmės vėl bus pakoreguotos 2020 m. rugpjūčio mėn., naujų genetinių vertinimų metu.